Informácie za účelom spracovania osobných údajov na webe gonzoaviation.com

Vážený klient, dovoľujeme si Vás zdvorilo požiadať o udelenie súhlasu so spracovaním osobných údajov podľa európskeho Všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov (GDPR). Prečítajte si prosím podrobnejšie nasledujúci text a potvrďte

Ako dotknutá osoba súhlasím, aby prevádzkovateľ (Historická letka SK, oz / Prostredná 52, 900 21 Svätý Jur, Slovensko, +421 905 302 046 ) webu gonzoaviation.com zpracoval moje osobné údaje v rozsahu :

  • Meno, priezvisko, tel. kontakt, e-mail, IP adresa zariadenia z ktorého pristupujete na web

Účelom zberu týchto osobných údajov je tvorba podania a jeho odoslania

Na webstránke gonzoaviation.com sa nevyužívajú osobné údaje na štatistické účely o registrovaných dotknutých osobách. Pre potreby plnenia účelu zhromažďujeme tieto osobné údaje : meno, priezvisko, tel. kontakt, e-mail, IP adresa zariadenia z ktorého pristupuje na web (povinne). Tieto osobné údaje získavame priamo od každého používateľa webstránky gonzoaviation.com na základe vyjadreného súhlasu

Webstránka gonzoaviation.com nie je určená pre deti mladšie ako 18 rokov. Vedome nezhromažďujeme osobné údaje detí mladších ako 13 rokov. V prípade zistenia takejto skutočnosti, budú tieto osobné údaje vymazané z našich databáz. V prípade, ak rodič alebo zákonný zástupca, bude mať podozrenie, že jeho dieťa nám poskytlo osobné údaje, môžete nás kontaktovať priamo na maile sabo.ivan1@gmail.com

Vaše osobné údaje nie sú prenášané do iných informačných systémov a sú evidované iba na webstránke gonzoaviation.com. Doba uchovania Vašich osobných údajov je iba po dobu nevyhnutnú pre vybavenia žiadosti, pričom vytvorené záznamy žiadosti sú uchovávané v zmysle platného zákona o archívoch a registratúrach

Ako dotknutá osoba máte právo :

  • Požadovať prístup k Vašim osobným údajom
  • V prípade chyby vo vašich osobných údajov, žiadať o ich úpravu
  • Požadovať výmaz Vašich osobných údajov, alebo požadovať obmedzenie spracúvania osobných údajov
  • Namietať zo spracúvaním osobných údajov
  • Požadovať prenosnosť osobných údajov – osobné údaje Vám budú poskytnuté v čitateľnom a bežne dostupnom formáte
  • Podať, v prípade porušenia práv dotknutej osoby, návrh na začatie konania dozornému orgánu (kontaktné údaje dozorného orgánu)

Vaše požiadavky zasielajte na adresu sabo.ivan1@gmail.com

V prípade neposkytnutia Vašich osobných údajov, nebude možné využívať formuláre webstránky gonzoaviation.com a tak odoslať žiadosti prostredníctvom formulárov

V rámci týchto pravidiel máte právo na úplné vymazanie Vašich osobných údajov z webstránky gonzoaviation.com. Túto možnosť máte odoslaním požiadavky na výmaz (adresa: sabo.ivan1@gmail.com). Vymazanie osobných údajov je už nevratné

Pokiaľ máte akékoľvek otázky ohľadne týchto pravidiel a ich použitie, kontaktujte nás prosím na maile sabo.ivan1@gmail.com